“DRÖMJOBBET VAR ATT PÅ NÅGOT SÄTT FÅ JOBBA MED UTVECKLING AV MEDICINSK TEKNIK”

Hej Hedvig! Du läste Teknisk Fysik på KTH. Vilket var ditt drömjobb när du var klar? 
När jag bestämde mig för att läsa Teknisk Fysik var det främsta skället att jag var intresserad av matematik och naturvetenskap men visste inte egentligen så mycket om vad det fanns för typ av jobb.  Visserligen var min far civilingenjör och arbetade med atomkraft, så där visste jag lite även om det är svårt att föreställa sig vad arbetet egentligen innebär.

Men på slutet av studierna vid KTH blev jag mer och mer intresserad av Medicinsk Teknik, då fanns det ingen inriktning mot det så jag försökte välja kurser som kunde passa. Det fanns dock en kurs på KTH inom medicinsk teknik som jag valde. Medicinsk teknik handlar mycket om att kunna mäta olika parametrar valde jag kurser utifrån det, bland annat elektrisk mätteknik och instrumenteringsteknik. Så drömjobbet var att på något sätt få jobba med utveckling av medicinsk teknik, vilket jag så småningom fick göra men inte direkt.

Du har haft många olika jobb genom åren, vilket har varit det roligaste?
Jag har haft förmånen att få jobba med medicinsk teknik som jag drömde om redan när jag pluggade. Roligast – intressantast har det varit att jobba med produktutveckling på systemnivå, då man där ser helheten vari produkten ingår, hur den kommer att användas och hur den interagerar med andra produkter.

Just nu jobbar du med medicinsk teknik och har en egen konsultfirma sedan 2 år tillbaka. Berätta! 
Företaget som jag tidigare arbetade för, St Jude Medical är ett amerikanskt företag som utvecklar och tillverkar bl. a pacemakers och implanterbara defibrillatorer, och fanns tidigare både i Sverige och USA. Själva pacemakern uppfanns i Sverige och den första opererades in i patient 1958 på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Det svenska företaget som utvecklade den köptes upp i olika omgångar och var till slut en del av St Jude Medical.

2011 bestämde St Jude Medicals företagsledning i USA att den svenska delen skulle läggas ner, så c:a 500 personer blev uppsagda och fick lämna sina jobb och jag var en av dom. Vad skulle jag då göra? Genom olika omständigheter öppnades en möjlighet för mig att ta ett konsultuppdrag på ett annat med tech företag och en förutsättning för det var att jag startade ett eget bolag. Och så blev det. Själva företagsbildandet var en liten utmaning, det gav mig en bättre förståelse hur företag drivs om än i mycket liten skala. Under dessa snart två år har jag kunnat jobba vidare inom med tech, men med helt andra produkter, nu har det varit respiratorer och mammografiutrustning.

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
Mina  konsultuppdrag har inneburit att jag sitter ute hos kund och ingår i kundens olika projekt. Det innebär att man nästan är som en anställd fast ändå inte. Jag har främst jobbat på systemavdelningar, vilket innebär att jag får vara med och definiera den nya produkten på en övergripande nivå utifrån slutkundens perspektiv. Det kan handla om att skriva systemkrav, göra riskanalyser för att identifiera risker med den nya produkten (främst för patienten eller användaren) eller fundera ut hur man ska verifiera att produkten gör det som är tänkt och inget annat.

Som egenföretagare måste jag ju även ta hand om mitt bolag, som t ex bokföring, nätverkande för att hitta nya uppdrag, jag måste även tänka på min fortbildning då jag är min egen arbetsgivare.

Förutom att arbeta har du även gjort Tjejklassikern i år. Hur kom det sig att det blev just i år? 
Det började med att min dotter Malin och hennes kompis ville köra Tjejvasan. Sedan undrade dom om inte även jag ville hänga på och jag tänkte varför inte. Kompisens mamma hängde också på. När vi sen hade klarat av tjejvasan började framför allt Malin att fundera på tjejklassikern och på den vägen blev det.

Vilken är din starkaste gren, åka skidor, simma, cykla eller springa? 
Oj vet inte om någon är min starkaste, men ska jag välja blir det nog cyklingen. Det blir en del cyklande då jag har haft möjlighet att kunna cykla till mitt arbete.

Vilken är den största utmaningen för ingenjörer idag? 
Att kombinera ett hållbart samhälle med den tekniska utvecklingen.

Och slutligen, vad gör dig riktigt lycklig? 
Lycka på jobbet eller mer personlig lycka? På jobbet blir jag lycklig när man uppnår ett avslut med t. ex ett projekt eller att man lyckas lösa något problem som man har kämpat med. Extra roligt blir det när man uppnår det tillsammans med flera. Privat blir jag lycklig när jag är med min familj och när mina barn mår bra.

Tack!

[Intervjun skapades den 18 Januari, 2014]


1 Comment

Går det att kombinera medicinsk teknik och eget företagande? · januari 19, 2014 at 10:35 f m

[…] Hedvig Tuxen-Meyer läste Teknisk fysik på KTH och drömde om att jobba med Medicinsk teknik. Nu driver hon ett eget företag där hon jobbar som konsult med fokus på respiratorer och mammografiutrustning. […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.