WWW.UU.SE

Forskning och utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.

Vid universitetet pågår forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Uppsala universitet har ett gränslöst utbud av utbildning och ett fantastiskt studentliv. Här bor 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt.

[Källa: Uppsala universitet]


Visa Uppsala universitet på en större karta

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) har makt, engagemang och energi att påverka. De flesta av Uppsalas teknologer är redan med.

Läs mer här!

Med mer än 20 000 studenter och
6 000 anställda är Uppsala universitet bland det mest kända, och äldsta, lärosätet i Sverige.

Läs mer här!

På pendlingsavstånd norr om Stockholm finner man Uppsala – staden där studenter har dominerat ända sedan 1477.

Läs mer här!