WWW.SLU.SE

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. De arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Huvuduppgiften är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både i Sverige och i världen.

Universitetets styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

SLU har fyra huvudorter, Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.

[Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet]


Visa SLU Sveriges lantbruksuniversitet på en större karta

Vet du något bra studentställe i Härnösand, Sundsvall eller Östersund? Maila oss på info@womengineer.org så lägger vi till det!

 

Studentkårerna är studenternas egna organisationer. De drivs av studenter, för studenter och deras uppgift är att bevaka studenternas intressen. Kåren övervakar kvalitén på utbildningarna, vilket görs via representanter i nämnder och styrelser på olika nivåer inom universitetet.

Läs mer här!

Sveriges Lantbruksuniversitet grundades 1977 och har idag omkring 4 000 inskrivna studenter och 3 000 anställda.

Läs mer här!

SLU Alnarp ligger i en stor park vid havet mellan Malmö och Lund. I Skara är det nära till det mesta – natur, kultur och studentboende med egen stallplats. Med två universitet och 29 000 studenter tar Umeå väl hand om dig som student. Här hittar du utbildning i världsklass och massor med fritidsaktiviteter. Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en studentstad, en å, ett konserthus och SLU:s största utbildningsort.

Läs mer om Alnarp här! Och om Skara här! Och Umeå och Uppsala här och här!