WWW.KTH.SE

KTH har sitt ursprung i den undervisning som år 1827 började bedrivas vid Teknologiska institutet i Stockholm, dåtidens centrum för yrkesinriktade teknikstudier.

Idag svarar högskolan för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering.

[Källa: Kungliga Tekniska Högskolan]


Visa Kungliga Tekniska Högskolan på en större karta

 

Läs mer om Tekniska Högskolans Studentkår (THS) här!

KTH grundades 1827 och har idag ca 14 000 registrerade studenter och drygt 4 600 anställda.

Läs mer här!

Vill man ta pulsen på Skandinavisk storstad i världsklass är det naturligtvis Sveriges huvudstad man ska bege sig till.

Läs mer om Stockholm här!