WWW.BTH.SE

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

BTH startade 1989 och har idag drygt 8 500 registrerade studenter och ca 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och planering och management.

[Källa: Blekinge Tekniska Högskola]


Visa Blekinge Tekniska Högskola på en större karta 

Vet du något bra studentställe i Karlskrona? Maila oss på info@dev.womengineer.org så lägger vi till det i kartan!

Studentkåren på Blekinge Tekniska högskola heter Blekinge Studentkår.

Läs mer här!

BTH startade 1989 och har idag drygt 8 500 registrerade studenter och drygt 550 anställda.

Läs mer här!

Karlskrona präglas av sin marina historia, vilket också har gett staden dess karaktär med ständigt närvarande skärgårdskänsla och olika former av örlogsverksamhet.

Läs mer här!