stodosprivat-01

Vi arbetar för att sprida vår vision – att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. För att vidareutveckla vår ideella förening förlitar vi oss på externa samarbetspartners vilka, liksom vi, ser fördelarna med att fler kvinnor väljer en ingenjörsexamen. 

Företag och organisationer kan därför stödja oss genom att antingen sponsra vårt årliga event, IGEday, eller via skräddarsydda samarbeten med Womengineer.

Stödet kan handla om allt ifrån att låna ut lokaler och föreläsare till event, produktspons, förebilder som inspirerar och information om ingenjörens alla möjligheter, till ren ekonomisk sponsring. I gengäld kan vi erbjuda en långsiktig delaktighet i vårt arbete, en unik kontaktyta till alla inspirerande kvinnliga ingenjörer i vårt nätverk samt exponering på denna hemsida och i våra övriga kommunikationskanaler. Glöm inte att vi har öppet dygnet runt, över hela världen!

Vill du stötta oss i arbetet att förverkliga vår vision?

Vill du samarbeta med Womengineer – klicka här!

Vill du engagera dig i nästa års IGEday – klicka här!

Samarbeten

”Alla barn ska ha rätt att välja sin egen framtid och kunna följa sina drömmar. Womengineer gör ett fantastiskt arbete med att inspirera och öka mångfald och jämställdhet i ingenjörsyrket, något vi på Teach for Sweden tycker är viktigt. Vi på Teach for Sweden är glada över samarbetet med Womengineer, tillsammans hoppas vi kunna inspirera fler elever att följa sina drömmar.”
”Sveriges Ingenjörer är drivande i frågor som rör ingenjörskompetens av idag och i morgon. Att väcka nyfikenhet och skapa intresse för ingenjörsutbildningen är avgörande för att Sverige ska ha kompetenta och duktiga ingenjörer nu och i framtiden. Att såväl ingenjörsutbildningarna som ingenjörsyrket har mångfald som ledstjärna är en drivkraft för Sveriges Ingenjörer – därför är det självklart för Sveriges Ingenjörer att stöjda Womengineer.”
”Syftet med Tekniksprånget är att inspirera unga till att läsa en högre teknisk utbildning och ge dem en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Genom fyra månaders betald praktik får ungdomar i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Precis som Womengineer jobbar Tekniksprånget för att ökad jämställdhet och hälften av alla som genomfört praktiken är kvinnor.”
”Eftersom det saknas ingenjörer på arbetsmarknaden tycker vi på Academic Work att det är viktigt att stötta föreningar och projekt som strävar efter att öka andelen studenter inom området. Att Womengineer dessutom strävar efter att det ska det ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga ser vi som positivt utifrån ett jämnställhetsperspektiv på arbetsmarknaden.”
”Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges större advokatbyråer med 14 kontor runt om i landet. Glimstedt arbetar aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i alla yrkespositioner på kontoren och vi tror att ett steg på vägen för att möjliggöra att fler kvinnor väljer att bli delägare hos oss är att fler kvinnor når höga positioner inom näringslivet. På Glimstedt är vi stolta över att kunna bidra till Womengineers verksamhet.”
Ingenjörsjobb_logo
”Ingenjörsjobb.se har i 12 år hjälpt ingenjörer och arbetsgivare att komma i kontakt med varandra. Vi fungerar som en sammanlänkande aktör mellan ingenjörer och arbetsgivare både digitalt och under våra event. Liksom Womengineer brinner vi för frågan om ett mer jämställt Ingenjörssverige, med anledning av detta startade vi Female Engineer Network 2015. Tillsammans med Womengineer hoppas vi kunna öka förutsättningarna för att få fler kvinnor att söka sig till ingenjörsbranschen.”
”I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från mer än 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.”