Som partner stödjer ditt företag föreningen Womengineer, vilket innebär att ni blir en del av vårt nätverk och delaktiga i vårt arbete att öka antalet tjejer på tekniska utbildningar.

Vi arbetar tillsammans med våra partners för att sprida vår vision – att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Genom engagemang i Womengineer ges möjlighet till en långsiktig delaktighet i vårt arbete och en unik kontaktyta till alla inspirerande kvinnliga ingenjörer i vårt nätverk. Stödet kan handla om allt ifrån att låna ut lokaler och föreläsare till event, produktspons, förebilder som inspirerar och information om ingenjörens alla möjligheter, till ekonomiska bidrag som möjliggör vår verksamhet. I gengäld kan vi erbjuda ett brett nätverk av kvinnliga ingenjörer samt reklam på denna hemsida. Glöm inte att vi har öppet dygnet runt, över hela världen.

Vill du stödja oss i arbetet att förverkliga vår vision? Kontakta oss idag!

FLIR ”FLIR Systems är marknadsledande inom utveckling och produktion av värmekameror och annan IR-teknologi. Sverige och FLIR behöver fler ingenjörer. Av många skäl vill vi se fler kvinnor i yrket; ska vi bli fler måste basen bestå av hela befolkningen – inte halva. Ingenjörer med olika bakgrunder, kön och åldrar ökar möjligheten att få fram utmärkta lösningar och produkter. Det känns rimligt och rättvist att även kvinnor är med och tar för sig inom ett framtidsyrke. Därför sponsrar FLIR Womengineer.”

Titta på filmen för att höra kvinnliga toppingenjörer på FLIR besvara frågan: ”Varför ska du bli ingenjör?”

Sveriges ingenjörer ”Sveriges Ingenjörer är drivande i frågor som rör ingenjörskompetens av idag och i morgon. Att väcka nyfikenhet och skapa intresse för ingenjörsutbildningen är avgörande för att Sverige ska ha kompetenta och duktiga ingenjörer nu och i framtiden. Att såväl ingenjörsutbildningarna som ingenjörsyrket har mångfald som ledstjärna är en drivkraft för Sveriges Ingenjörer – därför är det självklart för Sveriges Ingenjörer att stöjda Womengineer.”
Tekniksprånget ”Syftet med Tekniksprånget är att inspirera unga till att läsa en högre teknisk utbildning och ge dem en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Genom fyra månaders betald praktik får ungdomar i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Precis som Womengineer jobbar Tekniksprånget för att ökad jämställdhet och hälften av alla som genomfört praktiken är kvinnor.”
Academic Work ”Eftersom det saknas ingenjörer på arbetsmarknaden tycker vi på Academic Work att det är viktigt att stötta föreningar och projekt som strävar efter att öka andelen studenter inom området. Att Womengineer dessutom strävar efter att det ska det ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga ser vi som positivt utifrån ett jämnställhetsperspektiv på arbetsmarknaden.”
Advokatfirman Glimstedt ”Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges större advokatbyråer med 14 kontor runt om i landet. Glimstedt arbetar aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i alla yrkespositioner på kontoren och vi tror att ett steg på vägen för att möjliggöra att fler kvinnor väljer att bli delägare hos oss är att fler kvinnor når höga positioner inom näringslivet. På Glimstedt är vi stolta över att kunna bidra till Womengineers verksamhet.”

Som vän blir du medlem i föreningen Womengineer, vilket innebär att du är en del av vårt nätverk och delaktig i vårt arbete att öka antalet tjejer på tekniska utbildningar.

Medlemskapet kostar inget, men vi ser gärna att du på ett eller ett annat sätt bidrar till vår verksamhet. Antingen genom ditt engagemang eller deltagande i våra event, genom ett ekonomiskt bidrag eller att du aktivt sprider ordet om Womengineers vision och mission till nära och kära.

Några gånger om året skickar vi ut ett nyhetsbrev för att hålla våra vänner uppdaterade på vad som händer med och runt Womengineer.
Låter detta intressant? Anmäl dig via formuläret nedan.