I dagens samhälle finns ett stort problem. Unga tjejer väljer inte tekniska utbildningar. Okunskap om vad dessa utbildningar innebär, förlegade normer i samhället samt en tro om att det ska vara för svårt har, under allt för många år, skapat ett kraftigt underskott av kvinnliga ingenjörer. Det vill vi på Womengineer ändra på.

I det långa loppet är avsaknaden av kvinnliga ingenjörer inte bara ett individproblem utan även ett samhällsproblem. Detta eftersom skolor, högskolor och företag står utan kvinnlig kompetens. Färre innovationer skapas när alla tänker lika, ojämställda bolag är mindre lönsamma och lönegapet mellan män och kvinnor upphör aldrig att existera.

Vi skapar mötesplatser

Den primära målgruppen för Womengineer är tjejer och icke-binära 13 till 19 år. Den sekundära målgruppen är de som valt att läsa till ingenjör eller är yrkesverksamma ingenjörer. Genom att få dessa målgrupper att möta varandra skapar vi skillnad. 

De mötesplatser vi ligger bakom är:

Genom att skapa dessa mötesplatser ser vi till att öka kunskapen om vad teknik är. Vi visar upp förebilder från verkliga livet. Vi ger den primära målgruppen uppmuntran och ökat självförtroende inom teknik, och ser till att tvätta bort de stereotyper och fördomar som finns.

Dessutom deltar vi aktivt på externa event, t.ex. Camp Vera och KTH Giants. Varje år åker vi också till Almedalen.

Våra mål

Alla vi som arbetar på Womengineer är eniga om en sak. Världen kommer bli en bättre plats med fler kvinnliga ingenjörer. Av den anledningen vill vi att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

Vi stödjer FNs Globala Mål för hållbar utveckling

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030. Vi på Womengineer arbetar för att världen ska nå målen #4, 5 och 10.

#4 – God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

#5 – Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

#10 – Minskad omjämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Vill du komma i kontakt med oss?