”Utan kvinnliga utvecklare riskerar AI att motarbeta jämställdhet”

Artificiell intelligens bär på en farlig potential. Om vi inte gör rätt, finns det risk att vi kodar in ojämställdhet, sexism och rasism, skriver Tone Marie Wahlström och Dilan Kaya från Evry.

78 procent av världens alla yrkesverksamma inom artificiell intelligens är män, enligt den senaste Global Gender Gap Report från World Economic Forum.