”Trots starkt teknikintresse blir kvinnor inte ingenjörer”

DN DEBATT 8/3. Knappt en av tre studerande på teknikutbildningarna är kvinnor, trots att intresset för teknik är starkt i denna grupp. Hela arbetslivet är i stort behov av ny kompetens, och möjligheten till eftergymnasial praktik för ungdomar bör utvecklas för att bland annat jämna ut könsbalansen på teknikområdet, skriver företrädare för IVA och Tekniksprånget.

Kommentera