The next generation of engineers

Spännande reflektioner av Debbie Sterling om nästa generation kvinnliga ingenjörer. 

Ett steg framåt är att förändra bilden av vad en ingenjör är oc hatt lyfta fram förebilder. 

Tillsammans mot en jämnställd och mer framgångsrik/lönsam/etc bransch. 

Kommentera