Pressmeddelande: Den nytillsatta projektgruppen tar sats mot IGEday 2018

Under 2017 blev IGEday (Introduce a Girl to Engineering day) en dundrande succé. 50 företag öppnade upp sina dörrar för 1400 tjejer och kanske öppnade de även upp dörrarna mot en ingenjörsutbildning för de deltagande tjejerna. IGEday förändrar synen på ingenjörsyrket för tjejer som står inför valet av vidareutbildning, och därigenom förbättrar IGEday förutsättningarna för ett starkare Sverige i framtiden. Efter en gedigen rekryteringsprocess är projektgruppen för IGEday 2018 tillsatt, och vi är säkra på att IGEday kommer att fortsätta växa under det kommande året.

Karin Marneson och Malin Citess är tillsammans tillsatta som målgruppsansvariga och kommer därmed arbeta för att IGEday ska nå ut till högstadie- och gymnasietjejer runt om i landet. Karin studerar till Högskoleingenjör i Elektronik på Linköpings Tekniska Högskola och gör just nu examensarbete i elektronik/medicinsk teknik i Stockholm. Malin läser i sin tur andra år på programmet Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

”Att få möjligheten att vara med och inspirera unga tjejer till en framtid inom teknikbranschen känns fantastiskt roligt. Ett projekt som IGEday ger ett första steg i rätt riktigt för tjejer att få upp ögonen för detta spännande yrke, vilket jag ser som en rolig utmaning och vill vara en del av.”  säger Malin om valet att engagera sig i IGEday.

Maja Skärby och Tanya Syed är i år ansvariga för kontakten utåt mot näringslivet. Maja läser till civilingenjör i maskinteknik och har precis påbörjat mastern Applied Mechanics på Chalmers. Hon har under sina år på Chalmers varit engagerad i en rad olika studentföreningar och hade gärna tagit del av IGEday när hon själv stod inför valet av högskoleutbildning. Tanya Syed studerar sitt  första år på mastern inom Industriell ekonomi på KTH. Hon älskar att ha många bollar i luften och både arbetar och är engagerad i en rad projekt utanför studierna.

Sonja Jonsson kommer vara kommunikationsansvarig för IGEday 2018. Hon läser sitt sista år på KTH inom materialdesign med en master inom teknisk mekanik. Sonja har under det senaste halvåret bott och studerat i Shanghai som utbytesstudent.

Det ska bli riktigt kul att kicka igång projektet. Det krävs att fler kvinnor inom ingenjörsbranschen syns och hörs som förebilder för en yngre generationen om vi ska få till en förändring!” förklarar Sonja.

Mikaela Karlérud studerar Maskinkonstruktion på KTH och är tillsatt som webbansvarig för årets projektgrupp. Just nu är Mikaela engagerad i KTHs arbetsmarknadsdagar, ARMADA, och på Maskinsektionen har hon varit engagerad i mottagningen, sektionens spex och klubbmästeriet.

IGEday känns som en fantastisk möjlighet för unga tjejer att redan tidigt få besöka ett teknikföretag och få en inblick i vart en teknisk utbildning kan leda, samtidigt som de får chansen att träffa potentiella förebilder som de kan identifiera sig med och inspireras av.” säger Mikaela om valet att engagera sig i IGEday.

 ”Det är så kul att äntligen ha en projektgrupp, och vilken projektgrupp därtill, WOW! Jag är oerhört taggad på att få starta igång allt arbete, utveckla IGEday och arbete för att göra den 23 mars till en helt spektakulär dag! ” sammanfattar Mikaela Sjölund, Projekledare för IGEday 2018, känslan av att äntligen få dra igång arbetet med sitt nya team.

Kontakt
Mikaela Sjölund, projektledare IGEday 2018, mikaela@igeday.com, 070 775 03 27
Kjzal Kaldi, Projektledare Womengineer, kjzal@womengineer.org, +46 73 96 54 083

Womengineer
Womengineer är en ideell organisation som arbetar för att öka andelen tjejer på tekniska utbildningar. Målet är att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga, eftersom en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.

IGEday
IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer mellan 12 – 19 år. Företag, organisationer och högskolor uppmuntras att delta på denna dag, där de har chansen att arrangera aktiviteter och bjuda in unga tjejer, för att ge dem en inblick i hur det är att jobba som ingenjör och med teknik. Det första eventet arrangerades 2014, då 13 företag och mer än 300 tjejer deltog. Dagen har arrangerat sen dess och förra året, 2017, deltog 50 företag och 1446 tjejer.

Kommentera