PRESSMEDDELANDE: Womengineer inleder samarbete med Ingenjörsjobb

ingenjorsjobb

 

Womengineer är oerhört glada att kunna presentera Ingenjörsjobb.se som ny samarbetspartner. Ingenjörsjobb.se har under 12 år fungerat som en brygga mellan ingenjörer och arbetsgivare och genom sitt arbete med Female Engineer Network har de visat stor målmedvetenhet för att skapa ett jämställt ingenjörs-Sverige. Tillsammans hoppas vi kunna öka förutsättningarna för att fler kvinnor ska intressera sig för en karriär som civilingenjör.

Tanken med samarbetet är att Womengineer och Ingenjörsjobb ska stärka varandra och tillsammans skapa bättre förutsättningar för att kvinnor ska vilja studera till och arbeta som civilingenjörer. Förhoppningen är att vi ömsesidigt ska nyttja våra plattformar för att fler kvinnliga ingenjörer ska kunna komma i kontakt med de nätverk, karriärmöjligheter och inspiration som våra båda plattformar erbjuder.

Vi på Womengineer hoppas att vi kan lyfta fram inspirerande kvinnliga ingenjörer som landat sina drömjobb genom ingenjörsjobb, så att de kan bli förebilder för unga tjejer genom vår plattform och den målgrupp vi når ut till. En målsättning med samarbetet är även att fler yrkesverksamma kvinnliga ingenjörer ska få upp ögonen för hur de kan vara med och inspirera nästa generation tjejer till att plugga en teknisk utbildning, bland annat genom ökad exponering för Introduce a Girl to Engineering day, IGEday.

Sedan samarbetsavtalet slöts i januari har Womengineer deltagit i två event med Female Engineer Network, och vi hoppas på att det ska bli många fler. Female Engineer Network är ett nätverk för yrkesverksamma kvinnliga ingenjörer som Ingenjörsjobb.se startade 2015. Syftet är att stärka och inspirera kvinnliga ingenjörer på ett personligt såväl som yrkesmässigt plan. Vi hoppas att fler kvinnliga ingenjörer genom oss ska kunna få upp ögonen för denna arena för kunskapsutbyten och inspiration.

Womengineer ser fram emot ett givande samarbete och vi är taggade på att fortsätta arbeta för att nå 50/50 målet tillsammans med Ingenjörsjobb!

 

Kontakt:
Kjzal Kaldi, Projektledare kjzal@womengineer.org, +46 73 96 54 083
Aroshine Munasinghe, Näringslivsansvarig, aroshine@womengineer.org, +46 73 720 91 66
Web: http://womengineer.org/

 

Womengineer
Womengineer är en ideell organisation som arbetar för att öka andelen tjejer på tekniska utbildningar. Målet är att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga, eftersom en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.

Kommentera