Dagens fråga: Vad är skillnaden mellan Högskoleingenjör och Civilingenjör?


Vad är skillnaden mellan Högskoleingenjör och Civilingenjör?

För att bli högskoleingenjör läser du i 3 år, får en Högskoleingenjörsexamen och ofta också en kandidatexamen. Utbildningen är mer praktiskt orienterad, en yrkesutbildning.

Civilingenjörsutbildningen är 5 år, du får en Civilingenjörsexamen och en Masterexamen. Utbildningen är i högre grad forskningsförberedande.

Högskoleingenjörer läser ofta inte lika mycket teoretiska ämnen, matte och fysik, som Civilingenjörer.

Förenklat så arbetar Civilingenjörer ofta med utveckling av ny teknik, medan högskoleingenjörer i många fall arbetar t.ex. med produktion av den teknik som redan existerar. Det finns naturligtvis undantag till detta.

En Högskoleingenjörsexamen kan byggas på med en 2-årig Master, men generellt sett får du då inte en Civilingenjörsexamen utan bara en Masterexamen. I stort sett har du ändå tillgång till samma jobb som en Civilingenjör.

Så, vad ska du välja? Vi rekommenderar dig att utgå från vad du är sugen på. Vill du bli klar relativt snabbt och jobba lite mer praktiskt? Välj Högskoleingenjör. Vill du ha en mer teoretisk utbildning och möjlighet att jobba i teknikens absoluta framkant? Välj Civilingenjör.

Hjälp oss att ge ett komplett svar! Kommentera här nedan om du vill bidra med din syn på saken!

5 kommentarer

Hej!
vilket är det lättast att hitta jobb, eller som är mest efterfrågade; civilingenjör eller högskolecivilingenjör?

Hej Jehan! All den information vi har tagit del av visar att det är, och framför allt kommer vara, stor brist på Högskoleingenjörer de närmaste årtionden. Det var bara hälften så många som sökte en Högskoleingenjörsutbildning förra året jämfört med år 2000. Men även bland Civilingenjörer är arbetslösheten väldigt låg. Du kan läsa mer om prognoser för Ingenjörer i Sveriges Ingenjörers rapport:
http://www.sverigesingenjorer.se/Global/Dokumentbibliotek/Rapporter/Antal_ingenjorer_%202030_kanske.pdf

Om du vill kolla ännu närmare på vilka inriktningar man tror kommer att efterfrågas kan du läsa SCBs tjocka rapport om utbildning och arbetsmarknad:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0515_2012A01_BR_AM85BR1201.pdf

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Man får inte per automatik en masterexamen om man får en civilingenjörsexamen. Skillnaden är att civilingenjörer även måste läsa en del ”praktiska” kurser tex ekonomi, miljövetenskap, etik eller dylikt medan en master enbart är ett huvudämne och ett biämne. Dock kan man i de flesta fall plocka ut båda examina.

Kommentera